W salonach Ocular Canada wykonamy darmowe badanie wzroku.

Badanie
wzroku

Podstawowym i niezbędnym badaniem, które umożliwia wykrycie chorób oczu jest badanie wzroku.

W salonach Ocular Canada wszystkim klientom zapewniamy profesjonalne badanie wzroku. Badania wykonują okuliści ( wyłącznie w salonie w Lublinie) i optometryści specjalizujący się w doborze okularów oraz aplikacji soczewek kontaktowych . Badania wykonywane są według wytycznych zdefiniowanych przez specjalistów Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, w oparciu o międzynarodowe standardy badań.

przy : Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki 

Zapisz się na badanie wzroku:

Lublin:

(81) 528 06 56,
601 299 241

Rzeszów:

(17) 777 18 23
792 990 555

Gdańsk:

(58) 76 14 885

ZAKRES BADANIA WZROKU:

 •  refrakcja przedmiotowa- obiektywna
  komputerowe badanie wady wzroku oraz krzywiny rogówki ( keratometrii) za pomocą autorefraktometru
 • refrakcja podmiotowa- subiektywna
  badanie wady wzroku na podstawie szeregu testów optometrycznych , w których pacjent bierze czynny udział odpowiadając na pytania okulisty/optometrysty – to zasadnicza część umożliwiająca dobranie odpowiednich okularów uwzględniając stan refrakcji, akomodacji i widzenia obuocznego
 • tonometria/pachymetria
  badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową ari-puff z uwzględnieniem grubości rogówki (pachymetrii), pomiar ważny przy wczesnym wykrywaniu jaskry oraz monitorowaniu efektywności jej leczenia
 • badanie przedniego odcinka oka
  ocena struktur oka takich jak : powieki, spojówki, rogówka, przednia komora, tęczówka, film łzowy- niezbędne przy aplikacji soczewek kontaktowych oraz diagnozowaniu m. in. Zespołu Suchego Oka, róznego rodzaju zapaleń, tłuszczyka, skrzydlika
 • badanie tylnego odcina oka
  ocenę dna oka wykonuje wyłącznie lekarz okulista po uprzednim podaniu kropel rozszerzających źrenice ocenia m. in. soczewkę wewnątrzgałkową, tarcze nerwu, wzrokowego, siatkówkę, plamkę żółtą
  badanie pozwala zdiagnozować schorzenia oka takie jak : zaćma (katarakta), jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), odwarstwienie siatkówki, jak również choroby ogólnoustrojowe m. in. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, stwardnienie rozsiane, sarkoidozę a nawet białaczkę.
 • aplikacja soczewek kontaktowych
  dobór miękkich soczewek kontaktowych sferycznych, torycznych, multifokalnych z instruktarzem zakładania i zdejmowania oraz zasadami ich pielęgnacji .
W naszym salonie bezpłatnie można wykonać badanie wzroku.

PRZEBIEG WIZYTY:

ETAP 1 -WYWIAD

Każde badanie wzroku w naszym salonie rozpoczyna się od obszernego wywiadu i zdefiniowania problemów pacjenta. W wywiadzie zostają uwzględnione: dane osobowe, wymagania wzrokowe tj. zawód, hobby, precyzyjne zajęcie z bliska , praca przy monitorze komputerowym oraz jego odległość, rodzaj i jakość oświetlenia , jazda samochodem itp.,historia korekcji czyli od kiedy występuje wada wzroku, czy nosi okulary, czy stosuje soczewki kontaktowe , ostatni dobór refrakcji, dolegliwości m. in. zamazywanie się obrazu z daleka i/lub bliska, pieczenie ,bóle oczu, podwójne widzenie oraz wywiad medyczny obejmujący choroby ogólne , aktualnie przyjmowane leki, zabiegi medyczne, choroby i wady wzroku występujące w rodzinie. Wszystkie te informacje, są niezbędne do wstępnego określenia potrzeb wzrokowych oraz ewentualnych powodów występowania rożnego rodzaju dolegliwości i dyskomfortu widzenia.

?
ETAP 2 -REFRAKCJA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA

Drugi etap okulista/optometrysta rozpoczyna od pomiaru refrakcji autorefraktometrem ( potocznie nazywane badaniem komputerowym) i keratometrii ( krzywizny rogówki ) ustalając wstępną wadę wzroku. Nastepnie ustala moc soczewek okularowych dla których każde oko osobno uzyskuje najlepszą ostrość widzenia (widzenie jednooczne). Z racji tego, że w procesie widzenia uczestniczy oboje oczu okulista/optometrysta przechodzi do testów widzenia obuocznego . Sprawdza widzenie steroskopowe (przestrzenne), diagnozuje niedowidzenie (ambylopia), tłumienie (supresja), ocenia pracę mięśni gałek ocznych, bada tropie (zezy jawne) i forie (zezy ukryte).
Ostatnią częścią badania refrakcji podmiotowej jest badanie widzenia bliskiego, przeprowadzane u wszystkich pacjentów a szczególnie po 40 roku życia. Rozpoczyna się ustaleniem wstępnego dodatku do bliży (mocy szkieł, w których pacjent widzi wyraźnie na odległość ok. 40 cm). Badany jest również zakres ostrego widzenia – dobór mocy na odległości niestandardowe,często wynikające ze specyfiki wykonywanego zawodu np. informatyk pracujący w odległości 70cm, protetyk skupiający swój wzrok na odległość 30cm. Przy uściśleniu dodatku do bliży oceniany jest również
stan akomodacji: jej sprawność,odpowiedź oraz stabilność.
Każde badanie refrakcji zakończone jest pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego, którego podwyższona wartość jest głównym czynnikiem rozwoju jaskry.

Uwaga! Badanie komputerowe wzroku to badanie wstępne, przesiewowe – nie wykonujemy na jego podstawie okularów

?
ETAP 3-BADANIE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA

Trzecim etapem badania u każdego pacjenta, a w szczególności u osób noszących lub chcących nosić soczewki kontaktowe jest ocena takich struktur oka jak : powieki , spojówki, rogówka,tęczówka , stan filmu łzowego.
Pozwala ono wykryć zmiany wywołane m in. nieprawidłowym lub zbyt długim noszeniem soczewek kontaktowych, długą pracą w sztucznym oświetleniu jak również różnego rodzaju infekcje wymagające dalszego leczenia tj. zapalenia: spojówek, brzegów powiek, tęczówki, rogówki.
Ocena w. w. parametrów jest niezbędna, ponieważ w znacznym stopniu wpływają one na badanie refrakcji. Pacjent, który często trafia do gabinetu na dobór okularów, z objawem zamazanego widzenia , może wyjść z gabinetu z zupełnie innymi zaleceniami, niż zmiana korekcji okularowej.

Przy aplikacji soczewek kontaktowych etap trzeci jest rozszerzony o ocenę ich dopasowania, naukę zakładania i zdejmowania, sposób pielęgnacji a także obowiązkową kontrolę.
Badanie kontrolne odbywa się zwykle po 30 dniach od założenia pierwszych soczewek i obejmuje
ocenę ostrość widzenia, stanu oka w soczewce oraz po jej zdjęciu.

Przy badaniu dna oka przez okulistę etap 3 będzie rozszerzony o zakroplenie oczu kroplami porażającymi akomodację, celem rozszerzenia źrenic. Okulista ocenia dodatkowo soczewkę wewnątrzgłkową, siatkówkę, tarczę nerwu wzrokowego, plamkę żółtą, diagnozując zmiany chorobowe m.in. zaćmę, jaskrę, AMD.

?
ETAP-4 WERYFIKACJA OTRZYMANYCH WYNIKÓW

Po przeprowadzeniu wszystkich w.w procedur, następuje weryfikacja mocy szkieł dobranych przy użyciu foroptera w bardziej naturalnych warunkach. Pacjent zakłada oprawę próbną z właściwą korekcją i ocenia komfort oraz jakość widzenia. Jeżeli nie zgłasza żadnych zastrzeżeń a jakość widzenia jest przez niego akceptowalna zostaje wypisana recepta zawierająca:
-moce soczewek okularowych
-optymalny rodzaj korekcji -uwzględniający potrzeby wzrokowe
-dodatkowe zalecenia np. wynikające z oceny przedniego odcinka oka.

Przy doborze soczewek kontaktowych recepta zostaje wydana na wizycie kontrolnej obejmuje:
-moce, rodzaj i parametry soczewek kontaktowych
-system noszenia i tryb ich wymiany
-datę następnej wizyty kontrolnej
-dodatkowe zalecenia

INSTRUKCJE I ZALECENIA

Przygotowanie do badania:

Zgłaszając się na badanie okulistyczne lub optometryczne należy pamiętać o:

 • zabraniu ze sobą wyników poprzednich badań okulistycznych, jeżeli był wykonywane,
 • zabraniu ze sobą aktualnie używanych okularów ( również tych których rzadko lub wcale nie nosimy),
 • w przypadku gdy pacjent używa soczewek kontaktowych , należy je zdjąć minimum 30 min przed badaniem,
 • przy pierwszej aplikacji soczewek kontaktowych należy zmyć makijaż- osypujące się drobiny utrudniają badanie jak również instruktarz zakładania i zdejmowania soczewek,

Badanie przy użyciu kropli porażających akomodację

Ocena tylnego odcinka oka wymaga użycia kropli porażających akomodację , po których mogą wystąpić zaburzenia widzenia oraz światłowstręt. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów, ani obsługiwać urządzeń/maszyn do czasu ustąpienia objawów, maksymalnie do 6 godzin od zastosowania preparatu.

Badania przy użyciu biomikroskopu (lampy szczelinowej)

Badanie przedniego, tylnego odcinka oka oraz dopasowanie soczewek kontaktowych odbywa się przy pomocy biomikroskopu. Zastosowanie rożnych technik i rodzajów oświetlenia pozwala na obserwację struktur oka w dużym powiększeniu. Silne światło kierowane na badane oko może skutkować przejściowym zaburzeniem widzenia (tzw efektem olśnienia), które mija po kilku minutach.

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Pomiar ciśnienia wykonywany jest metodą bezkontaktową (air -puff ) tzn. że urządzenie nie dotyka oka, dlatego nie ma potrzeby jego znieczulenia. Pomiar wykorzystuje podmuch powietrza, który może zaskoczyć pacjenta, jednak jest to badanie wzroku najbardziej komfortowe i bezbolesne.

Badania dodatkowe

W trosce o dobro pacjenta okulista/optometrysta przed wypisaniem recepty na okulary lub soczewki kontaktowe może zlecić dodatkowe badania, których nie wykonujemy w naszych gabinetach tj: topografie rogówki, OCT ,badanie pola widzenia, USG gałek ocznych. Na podstawie analizy układu wzrokowego specjaliści zlecają również terapie widzenia – ćwiczenia wzrokowe, które w połączeniu z korekcją okularową przynoszą lepsze efekty, w postaci poprawy ostrości widzenia , ustąpienie częstych bólów głowy lub niedowidzeń.

Przed wykonaniem badania wzroku należy zapoznać się z informacją dostępna na naszej stronie www.
Badanie wzroku wykonywane w naszych salonach jest całkowicie bezbolesne i komfortowe dal pacjetna.

Zapraszamy do salonów: