Badaj wzrok regularnie

Badanie wzroku w gabinecie okulistycznym bądź optometrycznym poprzedza dokładny wywiad, który pozwala określić potrzeby wzrokowe oraz ustalić powód dolegliwości i dyskomfortu widzenia.
Następnie specjalista sprawdza ostrość widzenia pacjenta na dalekie i bliskie odległości (badanie subiektywne). Wykonuje się je bez korekcji oraz w dotychczas noszonej. Polega ono na czytaniu optotypów różnej wielkości z tablic Snellena.

Korzystając z autorefraktometru, ocenia się krzywiznę rogówki oka oraz uzyskuje przybliżone wartości wady sferycznej oraz astygmatyzmu (badanie obiektywne). Wynik, który otrzymujemy podczas tzw. komputerowego badania wzroku, nie jest dokładny, gdyż nie jesteśmy w stanie w pełni wyeliminować akomodacji.
Dlatego ostateczne wartości wady refrakcyjnej uzyskujemy po dokładnym jednoocznym badaniu za pomocą foroptera lub kasety okulistycznej.
Kolejnym etapem doboru refrakcji jest badanie bliży, obligatoryjne zwłaszcza u osób po 40 roku życia. Korekcję okularową dobiera się na standardową odległość 40 cm, ale są zawody, które wymagają precyzyjnego widzenia na inne odległości.
Podczas badania wzroku nie można pominąć sprawdzenia widzenia obuocznego. Okulista lub optometrysta wykonuje testy na widzenie stereoskopowe (przestrzenne), tłumienie, niedowidzenie, diagnozuje forie (zezy ukryte) oraz tropie (zezy jawne), a także ocenia pracę mięśni gałek ocznych.

Jednym z ważnych elementów, gdy wykonujemy badanie wzroku jest pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Najczęściej wykonywany jest bezdotykowo, za pomocą tonometru typu air-puff. Mocny podmuch powietrza spłaszcza rogówkę i wówczas nie jest potrzebne znieczulenie. Badanie jest bezbolesne. Podwyższona wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego może być czynnikiem wskazującym na rozwój jaskry.

Pamiętajmy, że tzw. badanie komputerowe, to wstępne, przesiewowe badanie, na jego podstawie nie wykonujemy okularów.

badanie wzroku
okulary dla dzieci